skip to Main Content
Prix du Nord - National udvælgelse af danske deltagere

Balletkonkurrencen, der indtil 2020 har haft navnet Den Stora Daldansen, blev grundlagt i Mora, Sverige 1988 som en national balletkonkurrence i Sverige. I 1995 blev den udvidet til at omfatte alle nordiske lande (dog uden Danmark) og fra 2000 blev deltagere fra de baltiske også inviteret med. I 2003 indledte Stora Daldansen et samarbejde med Grasse International Ballet Competition i Frankrig. Vinderen af Nordic Baltic Ballet Competition er automatisk kvalificeret til at deltage i Grasse.

Fra 2021 skifter konkurrencen navn til Prix du Nord, hvor Den Svenske Nationale Balletskole i Gøteborg overtager som arrangør.

Balletelever fra Norge, Finland og Sverige får op til 12 deltagerpladser til semifinalen i Gøteborg, mens Danmark, Island, Estland, Letland og Litauen, hver råder over op til 3 pladser.

Hvert land afholder en national konkurrence, hvor deltagerne til semifinalen bliver udvalgt. Danmark deltog for første gang i Prix du Nord i 2021.

Kategori: Solister født mellem 2003-2008

Juniorer: født mellem 2008-2006: Skal præsentere to soloer fra Ballet Repertoire A eller en solo fra Ballet Repertoire A og en solo contemporary/anden koreografi

Seniorer: Solister født mellem 2003-2005: Skal præsentere en solo fra Ballet Repertoire A og en solo contemporary/anden koreografi

Dommerpanelet vælger de 3 danske deltagere til Prix du Nord i 2024 blandt deltagerne i Solist kategorien Ballet Repertoire A, der opfylder adgangskravene. Læs mere om Prix du Nord HER.

Dommernes afgørelse er endelig.

http://prixdunord.org/nordic-baltic-ballet-competition/
https://www.storadaldansen.se/

DEN
DANSKE
BALLETPRIS
2023

MASTERCLASS

29. april 2023
Balletskolen i Holstebro
Den
Røde Pl. 16,
7500 Holstebro

Den Danske Balletpris

30. april 2023
Musikteatret Holstebro
Den Røde Pl. 16, 7500 Holstebro

TILMELDINGSFRIST

10. april 2023

Back To Top