skip to Main Content
Prix du Nord - udvælgelse af deltagere

Balletkonkurrencen, der indtil 2020 har haft navnet Den Stora Daldansen, blev grundlagt i Mora, Sverige 1988 som en national balletkonkurrence i Sverige. I 1995 blev den udvidet til at omfatte alle nordiske lande (dog uden Danmark) og fra 2000 blev deltagere fra de baltiske også inviteret med. I 2003 indledte Stora Daldansen et samarbejde med Grasse International Ballet Competition i Frankrig. Vinderen af Nordic Baltic Ballet Competition er automatisk kvalificeret til at deltage i Grasse.

Fra 2021 skifter konkurrencen navn til Prix du Nord, hvor Den Svenske Nationale Balletskole i Gøteborg overtager som arrangør. Konkurrencen afholdes den 14.-16. juni på Gøteborg Operaens Store Scene.

Balletelever fra Norge, Finland og Sverige får op til 12 deltagerpladser til semifinalen i Gøteborg, mens Danmark, Island, Estland, Letland og Litauen, hver råder over op til 3 pladser.

Hvert land afholder en national konkurrence, hvor deltagerne til semifinalen bliver udvalgt. Danmark deltager for første gang i denne konkurrence i 2021.

Kategori: Solister 14-19 år

Det separate regelsæt offentliggøres senere.

Dommerpanelet vælger de 3 danske deltagere til Prix du Nord blandt deltagerne i Solist kategorien Klassisk variation A.

Dommernes afgørelse er endelig.

http://prixdunord.org/nordic-baltic-ballet-competition/
https://www.storadaldansen.se/

Tidsplan for udvælgelse af de danske deltagere til Prix du Nord, 25. april 2021 i Lumbyesalen, Tivolis Koncertsal

10.00-10.45: Tjek ind af deltagerne

11.30-13.00: Balletklasse for deltagerne

13.00-13.45: Open stage for deltagerne

14.00-16.00: Afvikling af konkurrencen, derefter votering af dommerne

17.00: Resultater og overrækkelse af diplomer

17.30: Slut på dagen

COVID-19
Grundet de fortsatte restriktioner i forbindelse med covid-19 bliver afviklingen af den første udgave af Den Danske Balletpris delt i to separate events.

Udvælgelsen til Prix du Nord finder fortsat sted den 25. april 2021, men er rykket til Lumbyesalen i Tivolis Koncertsal, så de udvalgte deltagere kan nå at tilmelde sig konkurrencen i Gøteborg 14.-16. juni 2021. Dette event kommer til at foregå uden publikum, men der vil blive live-streamet fra dagen.

Hovedkonkurrencen Den Danske Balletpris er flyttet til 30. maj 2021 i Odense Koncerthus. Vi glæder os til en stor dag med mange gode oplevelser for deltagere og publikum.

Den Danske Balletpris
DATO

30. maj 2021

TID & STED

Odense Koncerthus

TILMELDINGSFRIST

16. maj 2021

Back To Top