skip to Main Content
Prix du Nord / Praktisk info

For at kunne deltage i den nordisk-baltiske balletkonkurrence Prix du Nord, som afholdes i 2025  i Göteborg, Sverige, skal man udvælges ved den danske konkurrence som afholdes den 21. januar 2024 i København, Balletsalen, Søndre Campus, Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Karen Blixens Vej 1, Lokale 21.3., 2300 København S.

Tilmelding til den danske udvælgelseskonkurrence til Prix du Nord er senest d. 19. januar 2025.

Vinderne af den danske udvælgelseskonkurrence skal selv tilmelde sig samt selv afholde udgifterne med tilmelding, transport og ophold til konkurrencen i Göteborg, Sverige. Når man har vundet den danske udvælgelseskonkurrence er tidsfristen for tilmelding Prix du Nord tilgår.

Den Danske Balletpris orienterer automatisk Prix du Nord om vinderne af udvælgelseskonkurrencen afholdt den 19. januar 2025 i København.

Alle deadlines

TILMELDING
Tilmelding senest d. 20. december 2024.

Tilmelding til konkurrencen er først bekræftet ved modtagelse af tilmeldingsgebyr.

Der er begrænset plads i konkurrencegrupperne. Der etableres ventelister i de forskellige kategorier ved overbookning.

MUSIK
Musik indsendes senest: 20. december 2024 til info@dendanskeballetpris.dk

Indsendelse af musik

Musikken sendes til info@dendanskeballetpris.dk.
Filen navngives: ’Navn på deltager’- ’navn på variation’. Eks: Inge Poulsen – Giselle 1 akt

Ved indsendelse af musikken, skal deltageren oplyse hvordan musikken skal afvikles:

1) Musik starter først, danseren/dansere kommer derefter ind på scenen.
ELLER
2) Dansere kommer først ind på scenen og indtager startposition, musik start derefter.

· Musik indsendes via WeTransfer som MP3, wave eller m4a filer. Andre filformater accepteres ikke.

· Musikfilen skal navngives med deltagerens navn og navn på variation/koreografi.

· Deltagere skal selv have en cd eller USB stick med musikken med under konkurrencen.

Pris

Ej del af udvælgelse: ikke konkurrerende deltagelse

  • Tage masterclass 1 ½ time med AP /KH ved klaver
  • Vise en solo: klassisk eller moderne
    Kr. 100,-

Del af udvælgelsen: konkurrerende deltager

  • Tage masterclass 1 ½ time med AP /KH ved klaver
  • Vise to soloer: klassisk eller moderne
  • Personlig feedback
    Kr. 350,-
Tilladelse

Ved tilmelding til Den Danske Balletpris, giver forældrene samtykke til, at Den Danske Balletpris kan optage, streame og vise foto- / videooptagelser fra konkurrencen og bruge dem på de sociale media/annoncer og mm.

Ved tilmelding til Den Danske Balletpris accepterer deltagerne Den Danske Balletpris’s regler og retningslinjer.

GDPR

Tilmelding til konkurrence er først gennemført og bekræftet ved indbetaling af tilmeldingsgebyr.

Efter konkurrencen er afholdt beholder vi de indsamlede personoplysninger i 3 måneder til evt. efterfølgende korrespondance, hvorefter de slettes. Lister over vindere i alle kategorier og aldersgrupper beholdes i print i aflåst skab.

Forsikring

Alle deltagere skal være dækket af egen forsikring under konkurrencen. Den Danske Balletpris bærer intet ansvar for uheld, tyveri eller andet under konkurrencen.

Regler

Tilmeldingen til konkurrencen sker gennem onlineformular, som åbner 1. november 2024.

Efter tilmeldingen er indsendt, modtager deltageren en foreløbig bekræftelse via e-mail med vedhæftet faktura på deltagergebyret.

Tilmeldingen er først endeligt bekræftet, når Den Danske Balletpris har modtaget deltagergebyret.

Deadline for tilmelding er Skulle det ske, at den ønskede kategori er fyldt, vil deltageren blive tilbudt at blive skrevet på venteliste.

Deltageren skal indsende sin musik til konkurrencen senest 21. december. Læs mere om krav til formater mm. under “Indsendelse af musik”.

Senest 7 dage inden konkurrencens afvikling, modtager alle bekræftede deltagere tidsplanen over konkurrencedagens forløb, samt anden information der vedrører konkurrencen.

DEN
DANSKE
BALLETPRIS
2024

Den Danske Balletpris

4. - 5. maj 2024

Der er lukket for tilmelding!

Odense Koncerthus

Claus Berg Gade 9
5000 Odense

Støttet af:

Odense Kommune

PRIX DU NORD

19. januar 2025

Tilmelding fra 1. nov. - 20. dec. 2024

København

Balletsalen, Søndre Campus,
Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Karen Blixens Vej 1, Lokale 21.3., 2300 København

I samarbejde med:

Back To Top