skip to Main Content
DELTAGERE
  • Deltagerne kan deltage i Balletprisen som SOLISTER, DUETTER og GRUPPER i kategorierne:
    – Ballet Repertoire
    – Contemporary / Anden Koreografi
  • Deltagerne er velkomne til at tilmelde sig flere kategorier
  • Gerne i kostumer
  • Hver deltager får automatisk tildelt en masterclass, der finder sted lørdag 29. april 2023
  • Deltagere, der ønsker at stille op til udvælgelsen af de danske deltagere til Prix du Nord 2023, skal være opmærksomme på de særlige krav der gælder. Læs mere HER.
  • Konkurrencen er kun for amatører. Dansere, der har påbegyndt ansættelse som professionel danser i et danse- eller balletkompagni er udelukket fra deltagelse.
SOLIST

9-11 år (født mellem 2012 og 2014)
ballet repertoire, contemporary/ anden koreografi – INGEN TÅSPIDS – Varighed: 1,30 min

12 – 14 år (født mellem 2009 og 2011)
Ballet repertoire A – original koreografi, piger og drenge
Ballet repertoire B – koreografi tilpasset deltagerens niveau, piger og drenge
Contemporary/ anden koreografi
Varighed: max. 2,5 min.

15 – 20 år (født mellem 2003 og 2008)
Ballet repertoire A – original koreografi, piger og drenge
Ballet repertoire B – koreografi tilpasset deltagerens niveau, piger og drenge
Contemporary/ anden koreografi
Varighed: max. 2,5 min.

DUET OG GRUPPER

9-11 år (født mellem 2012 og 2014)
Ballet repertoire/ contemporary el. anden koreografi
Varighed: max. 3 min.

12-14 år (født mellem 2009 og 2011)
Ballet repertoire/ contemporary el. anden koreografi
Varighed: max. 3 min.

15-19 år (født mellem 2003 og 2008)
Ballet repertoire / contemporary el. anden koreografi
Varighed: max. 3 min.

Maksimalt 20 dansere i en gruppe

For at finde gennemsnitsalderen i gruppen/duetten og dermed den tilhørende alderskategori, lægges aldrene på alle dansere sammen og divideres med antallet af dansere.

Den Danske Balletpris

DEN
DANSKE
BALLETPRIS
2023

MASTERCLASS

29. april 2023
Balletskolen i Holstebro
Den
Røde Pl. 16,
7500 Holstebro

Den Danske Balletpris

30. april 2023
Musikteatret Holstebro
Den Røde Pl. 16, 7500 Holstebro

TILMELDINGSFRIST

10. april 2023

Back To Top