skip to Main Content
DELTAGERE
 • Deltagerne kan deltage i Balletprisen som SOLISTER, DUETTER og GRUPPER i kategorierne:
  – Ballet Repertoire
  – Contemporary / Anden Koreografi
 • Deltagerne er velkomne til at tilmelde sig flere kategorier
 • Gerne i kostumer
 • Hver deltager får automatisk tildelt en masterclass, der finder sted lørdag 30. april i balletstudierne i Tivolis Koncertsal
 • Deltagere, der ønsker at stille op til udvælgelsen af de danske deltagere til Prix du Nord 2022, skal være opmærksomme på de særlige krav der gælder. Læs mere HER.
 • Der er mulighed for både deltagere og deres undervisere/ balletskoleledere og for at deltage i Balletprisens sociale program:
  – Fælles middag lørdag 30. april 2022 – kræver tilmelding
  – Kaffemøder for undervisere/balletskoleledere lørdag 30. april 2022 – kræver tilmelding
 • Konkurrencen er kun for amatører. Dansere, der har påbegyndt ansættelse som professionel danser i et danse- eller balletkompagni er udelukket fra deltagelse.
SOLIST

9-11 år (født mellem 2011 og 2013)
ballet repertoire, contemporary/ anden koreografi – INGEN TÅSPIDS – Varighed: 1,30 min

12 – 14 år (født mellem 2008 og 2010)
Ballet repertoire A – original koreografi
Ballet repertoire B – koreografi tilpasset deltagerens niveau
Contemporary/ anden koreografi
Varighed: max. 2,5 min.

15 – 20 år (født mellem 2003 og 2007)
Ballet repertoire A – original koreografi
Ballet repertoire B – koreografi tilpasset deltagerens niveau
Contemporary/ anden koreografi
Varighed: max. 2,5 min.

DUET OG GRUPPER

9-11 år:
Ballet repertoire/ contemporary el. anden koreografi
Varighed: max. 3 min.

12-14 år:
Ballet repertoire/ contemporary el. anden koreografi
Varighed: max. 3 min.

15-19 år:
Ballet repertoire / contemporary el. anden koreografi
Varighed: max. 3 min.

Maksimalt 20 dansere i en gruppe

For at finde gennemsnitsalderen i gruppen/duetten og dermed den tilhørende alderskategori, lægges aldrene på alle dansere sammen og divideres med antallet af dansere.

Den Danske Balletpris

DEN
DANSKE
BALLETPRIS
2022

DATO

30. april - 1. maj 2022

TID & STED

København

TILMELDINGSFRIST

15. april 2022

Back To Top