skip to Main Content
OM KONKURRENCEN

Den Danske Balletpris skabt af Bogusia Gauden og Anne Holm-Jensen Peyk i 2020 ønsker at samle børn og unge fra hele landet med ballet og contemporary dans som omdrejningspunkt. Med afsæt i deres fælles passion kan deltagerne træne sammen i master classes, udfordre sig selv ved at konkurrere med jævnaldrende amatørdansere og skabe venskaber på tværs af landet.

Vi lægger vægt på det sociale element under Den Danske Balletpris og har derfor 1 dag dedikeret til master classes og sociale arrangementer, samt 1 dag til selve konkurrencen.

Gennem konstruktiv feedback kan dommerne motivere og inspirere deltagerne, der efter konkurrencen vender tilbage til deres vanlige undervisning med fornyet indsigt og gå på mod til at opnå nye højder indenfor deres ballettræning.

Det er Balletprisens fornemste opgave at fremme deltagernes glæde ved at danse og fejre deres indsats. Balletprisen tilbyder de unge dansere en platform, hvor de kan mødes og inspirere hinanden. Et fællesskab med og omkring ballet.

Konkurrencen fungerer også som den danske udvælgelse til den nordisk-baltiske balletkonkurrence Prix du Nord.

Blandt deltagerne uddeler dommerne flere priser, legater og adgang til sommerskoler og gavekort til teaterbilletter mm.

Det at der for første gang i Danmark kommer en balletkonkurrence er ret fantastisk. Det vil nemlig give børn og unge med balletinteresse mulighed for at gå i skarp arbejdsmode. Desforuden vil det på en højere klinge skabe bevågenhed, almen interesse og fokus på dans og især ballet i hele landet. Jeg billiger fuldt ud dette initiativ.”  Nikolaj Hübbe
Kriterier for bedømmelse

Hver deltager i Den danske Balletpris skal ses og føle sig set. Balletprisen ønsker at opmuntre unge dansere og opbygge deres tiltro til sig selv som dansere og som performere. Vi håber, at en deltagelse i Balletprisen vil øge appetiten på deres kunstneriske udfoldelse gennem dans.

I dommernes bedømmelse lægges der lige meget vægt på det tekniske niveau som på det kunstneriske udtryk og musikalitet. Det forventes, at det tekniske niveau i den præsenterede koreografi er passende for deltagerens alder og dansetekniske evner.

Hver solist og duet/gruppe får en kort skriftlig feedback fra dommerpanelet, som udleveres efter præmieoverrækkelsen sammen med deltagelsesdiplomet.

Præmier

Alle deltagere modtager et deltagelsesdiplom.

I hver kategori uddeles følgende priser:
1. præmie
2. præmie
3. præmie
Bedste Sceneoptræden
Talentpris
Dommernes Pris – en særpris som dommerne selv bestemmer kriterierne for.

DEN
DANSKE
BALLETPRIS
2024

Den Danske Balletpris

4. - 5. maj 2024

Der er lukket for tilmelding!

Odense Koncerthus

Claus Berg Gade 9
5000 Odense

Støttet af:

Odense Kommune

PRIX DU NORD

19. januar 2025

Tilmelding fra 1. nov. - 20. dec. 2024

København

Balletsalen, Søndre Campus,
Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Karen Blixens Vej 1, Lokale 21.3., 2300 København

I samarbejde med:

Back To Top