skip to Main Content
ALLE DEADLINES

TILMELDING
Tilmelding senest d. 10. april 2023

Tilmelding til konkurrencen er først bekræftet ved modtagelse af tilmeldingsgebyr. Tilmeldingsgebyret skal indbetales senest 14 dage efter modtagelse af faktura.

Der er begrænset plads i konkurrencegrupperne. Der etableres ventelister i de forskellige kategorier ved overbookning.

MUSIK
Musik indsendes senest d. 10. april 2023

INDSENDELSE AF MUSIK

Musikken sendes til info@dendanskeballetpris.dk.
Filen navngives: ’Navn på deltager’- ’navn på variation’. Eks:  Inge Poulsen – Giselle 1 akt 

Ved indsendelse af musikken, skal deltageren oplyse hvordan musikken skal afvikles:

1)  Musik starter først, danseren/dansere kommer derefter ind på scenen.
ELLER
2) Dansere kommer først ind på scenen og indtager startposition, musik start derefter.

  • Musik indsendes via WeTransfer som MP3, wave eller m4a filer. Andre filformater accepteres ikke.
  • Musikfilen skal navngives med deltagerens navn og navn på variation/koreografi.
  • Deltagere skal selv have en cd eller USB stick med musikken med under konkurrencen.
PRISER

SOLISTER
Deltagelse i en solo kategori:  495 kr inkl. 1 masterclass
Deltagelse i 2 soloer: 795 kr inkl. 1 masterclass

DUETTER OG GRUPPER
Duet: 895 kr pr duet inkl. 1 masterclass pr. deltager 
Gruppe: 295 kr pr deltager i gruppe inkl. 1 masterclass

Duet og Gruppe meldes samlet på en tilmeldingsblanket og betales samlet.

Tilmeldingen er bindende. Allerede indbetalte tilmeldingsgebyrer returneres ikke.

Tilladelser

Ved tilmelding til Den Danske Balletpris, giver forældrene samtykke til, at Den Danske Balletpris kan optage, streame og vise foto- / videooptagelser fra konkurrencen og bruge dem på de sociale media/annoncer og mm.

Ved tilmelding til Den Danske Balletpris accepterer deltagerne Den Danske Balletpris’s regler og retningslinjer.

GDPR
Tilmelding til konkurrence er først gennemført og bekræftet ved indbetaling af tilmeldingsgebyr.

Efter konkurrencen er afholdt beholder vi de indsamlede personoplysninger i 3 måneder til evt. efterfølgende korrespondance, hvorefter de slettes. Lister over vindere i alle kategorier og aldersgrupper beholdes i print i aflåst skab.

FORSIKRING

Alle deltagere skal være dækket af egen forsikring under konkurrencen. Den Danske Balletpris bærer intet ansvar for uheld, tyveri eller andet under konkurrencen.

Regler

Tilmeldingen til konkurrencen sker gennem onlineformular HER.

Efter tilmeldingen er indsendt, modtager deltageren en foreløbig bekræftelse via e-mail med vedhæftet faktura på deltagergebyret.

Tilmeldingen er først endeligt bekræftet, når Den Danske Balletpris har modtaget deltagergebyret.

Indbetalingen skal ske indenfor 14 dage af modtagelse af den foreløbige bekræftelse.

Deadline for tilmelding er 10. april 2023.

Skulle det ske, at den ønskede kategori er fyldt, vil deltageren blive tilbudt at blive skrevet på venteliste.

Deltageren skal indsende sin musik til konkurrencen senest 10. april 2023. Læs mere om krav til formater mm. under “Indsendelse af musik”.

Senest 7 dage inden konkurrencens afvikling, modtager alle bekræftede deltagere tidsplanen over konkurrencedagens forløb, samt anden information der vedrører konkurrencen.

FIND VEJ

Info følger!

OVERNATNING

Booking af hotel med rabatpris: BEST WESTERN ROYAL HOLSTEBRO

PUBLIKUM

Billetter kan købes her: MUSIKTEATRET HOLSTEBRO

BACKSTAGE

Det er tilladt for deltagere og lærere at opholde sig backstage.

Ingen forældre backstage!

Alle deltagere, lærere / balletskoleledere er forpligtet til at bære id – badge backstage.

Det bliver muligt at varme sig op i et fælleslokale. Der er ingen individuel sceneprøve for deltagerne.

Deltagerne får mulighed for at komme på scenen, inden deres gruppe starter konkurrencen – Open Stage. Se oversigt over forløb af konkurrencen for mere info.

DEN
DANSKE
BALLETPRIS
2023

MASTERCLASS

29. april 2023

Balletskolen i Holstebro
Den Røde Plads 16, 7500 Holstebro

Den Danske Balletpris

30. april 2023

Musikteatret Holstebro
Den Røde Plads 16, 7500 Holstebro

TILMELDINGSFRIST

10. april 2023

BILLETSALG
Back To Top