skip to Main Content
ALLE DEADLINES

TILMELDING
Tilmelding senest d. 16. maj 2021

Tilmelding til konkurrencen er først bekræftet ved modtagelse af tilmeldingsgebyr. Tilmeldingsgebyret skal indbetales senest 7 dage efter modtagelse af deltagernummer og indbetalingsoplysning. Derefter annulleres tilmeldingen.

Der er begrænset plads i konkurrencegrupperne. Der etableres ventelister i de forskellige kategorier ved overbookning.

MUSIK
Musik indsendes senest d.  23. maj 2021

Musikken sendes til danskeballetpris@cityballet.dk.
Filen navngives: ’deltagernr’-’navn på deltager’- ’navn på variation’. Eks: S26 – Inge Poulsen – Giselle 1 akt

 

INDSENDELSE AF MUSIK

Ved indsendelse af musikken, skal deltageren oplyse hvordan musikken skal afvikles:

1)  Musik starter først, danseren/dansere kommer derefter ind på scenen.
ELLER
2) Dansere kommer først ind på scenen og indtager startposition, musik start derefter.

  • Musik indsendes via WeTransfer som MP3, wave eller m4a filer. Andre filformater accepteres ikke.
  • Musikfilen skal navngives med deltagerens navn, deltagernummer og navn på variation/koreografi.
  • Musikken sendes først, når deltageren har modtaget sit deltagernummer.
  • Deltagere skal selv have en cd eller USB stick med musikken med under konkurrencen.
PRISER

SOLISTER
Deltagelse i en solo kategori:  300 kr
Deltagelse i 2 soloer: 500 kr

DUETTER OG GRUPPER
Duet og Gruppe meldes samlet på en tilmeldingsblanket og betales samlet.

Duet: 400 kr pr duet
Gruppe: 100 kr pr deltager i gruppe

Deltager man i flere kategorier lægges gebyrerne sammen (f.eks. solo og gruppe 300 kr + 100 kr= 400 kr.)

Tilmeldingen er bindende. Allerede indbetalte tilmeldingsgebyrer returneres ikke.

Tilladelser

Ved tilmelding til Den Danske Balletpris, giver forældrene samtykke til, at Den Danske Balletpris kan optage, streame og vise foto- / videooptagelser fra konkurrencen og bruge dem på de sociale media/annoncer og mm.

Ved tilmelding til Den Danske Balletpris accepterer deltagerne Den Danske Balletpris’s regler og retningslinjer.

GDPR
Tilmelding til konkurrence er først gennemført og bekræftet ved indbetaling af tilmeldingsgebyr.

Efter konkurrencen er afholdt beholder vi de indsamlede personoplysninger i 3 måneder til evt. efterfølgende korrespondance, hvorefter de slettes. Lister over vindere i alle kategorier og aldersgrupper beholdes i print i aflåst skab.

FORSIKRING

Alle deltagere skal være dækket af egen forsikring under konkurrencen. Den Danske Balletpris bærer intet ansvar for uheld, tyveri eller andet under konkurrencen.

Regler

Tilmeldingen til konkurrencen sker gennem onlineformular HER.

Efter tilmeldingen er indsendt, modtager deltageren en foreløbig bekræftelse via e-mail med et startnummer samt indbetalingsoplysninger af deltagergebyret.

Tilmeldingen er først endeligt bekræftet, når Den Danske Balletpris har modtaget deltagergebyret.

Indbetalingen skal ske indenfor 7 dage af modtagelse af den foreløbige bekræftelse. Derefter annulleres tilmeldingen.

Deadline for tilmelding er 2. april 2021.

Skulle det ske, at den ønskede kategori er fyldt, vil deltageren blive tilbudt at blive skrevet på venteliste.

Deltageren skal indsende sin musik til konkurrencen senest 16. april 2021. Læs mere om krav til formater mm. under “Indsendelse af musik”.

Senest 7 dage inden konkurrencens afvikling, modtager alle bekræftede deltagere tidsplanen over konkurrencedagens forløb, samt anden information der vedrører konkurrencen.

PUBLIKUM

Billet kan købes på dagen ved indgangen. Man kan ikke reservere billet.

Billetten gælder til hele dagen.
Under konkurrencen laves der et kort ophold mellem kategorierne, så publikum hurtigt kan forlade eller komme ind i salen.

Billetpriser
100 kr. voksne
50 kr. børn til og med 12 år

BACKSTAGE

Det er tilladt for deltagere og lærere at opholde sig backstage.

Ingen forældre backstage!

Alle deltagere, lærere / balletskoleledere er forpligtet til at bære id – badge backstage.

Det bliver muligt at varme sig op i et fælleslokale. Der er ingen individuel sceneprøve for deltagerne.

Deltagerne får mulighed for at komme på scenen, inden deres gruppe starter konkurrencen – Open Stage. Se oversigt over forløb af konkurrencen for mere info.

COVID-19 forholdsregel: Koncerthuset kan ændre deres regler når som helst og kan begrænse adgangen til Koncerthuset. Konkurrencen informerer om de gældende COVID-19 forholdsregler for konkurrencens afholdelse den 8. marts 2021.

COVID-19
Grundet de fortsatte restriktioner i forbindelse med covid-19 bliver afviklingen af den første udgave af Den Danske Balletpris delt i to separate events.

Udvælgelsen til Prix du Nord finder fortsat sted den 25. april 2021, men er rykket til Lumbyesalen i Tivolis Koncertsal, så de udvalgte deltagere kan nå at tilmelde sig konkurrencen i Gøteborg 14.-16. juni 2021. Dette event kommer til at foregå uden publikum, men der vil blive live-streamet fra dagen.

Hovedkonkurrencen Den Danske Balletpris er flyttet til 30. maj 2021 i Odense Koncerthus. Vi glæder os til en stor dag med mange gode oplevelser for deltagere og publikum.

Den Danske Balletpris
DATO

30. maj 2021

TID & STED

Odense Koncerthus

TILMELDINGSFRIST

16. maj 2021

Back To Top