skip to Main Content
Carolina Lohfert Praetorius

CAROLINA PRAETORIUS
Carolina blev som 17-årig optaget i Theaterklasse ved Ballettschule Hamburg Ballett John Neumeier, hvor hendes hovedlærer var Truman Finney. Efter bestået eksamen som balletdanser og blev hun ansat ved Hamburg Ballet, ledet af John Neumeier.

Efter mange års virke ved balletten, flyttede hun tilbage til København blev læge og er nu direktør i et firma, som rådgiver indenfor hospitalsplanlægning i ind og udlandet.

Sideløbende med sin erhvervskarriere har Carolina vedligeholdt sin kærlighed til balletten og er aktiv del af balletmiljøet i Danmark. Som anerkendt underviser har Carolina sit virke på flere balletskoler, hvor hun med særligt fokus på talentudvikling forbereder og coacher elever, der har ønske om optagelse på professionelle balletskoler. Carolina har således flere elever der i dag er professionelle dansere. Blandt andre er ambassadør for Den Danske Balletpris Charlotte Kragh er en af Carolinas tidligere elever.

Carolina sidder desuden i Ballettens Venners bestyrelse og i Bestyrelsen i foreningen Bella Speranza, der underviser kronisk syge børn i ballet.

DEN
DANSKE
BALLETPRIS
2024

PRIX DU NORD

21. januar 2024

København
Balletsalen, Søndre Campus, Københavns Universitet
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
Karen Blixens Vej 1, Lokale 21.3.
2300 København S
Tilmelding fra 1. november til 21. december.

Den Danske Balletpris

4.-5. maj 2024

Odense Koncerthus
Claus Berg Gade 9
5000 Odense

Tilmelding fra d. 2 januar - 6 april.

Back To Top