skip to Main Content
Carolina Lohfert Praetorius

CAROLINA PRAETORIUS
Carolina blev som 17-årig optaget i Theaterklasse ved Ballettschule Hamburg Ballett John Neumeier, hvor hendes hovedlærer var Truman Finney. Efter bestået eksamen som balletdanser og blev hun ansat ved Hamburg Ballet, ledet af John Neumeier.

Efter mange års virke ved balletten, flyttede hun tilbage til København blev læge og er nu direktør i et firma, som rådgiver indenfor hospitalsplanlægning i ind og udlandet.

Sideløbende med sin erhvervskarriere har Carolina vedligeholdt sin kærlighed til balletten og er aktiv del af balletmiljøet i Danmark. Som anerkendt underviser har Carolina sit virke på flere balletskoler, hvor hun med særligt fokus på talentudvikling forbereder og coacher elever, der har ønske om optagelse på professionelle balletskoler. Carolina har således flere elever der i dag er professionelle dansere. Blandt andre er ambassadør for Den Danske Balletpris Charlotte Kragh er en af Carolinas tidligere elever.

Carolina sidder desuden i Ballettens Venners bestyrelse og i Bestyrelsen i foreningen Bella Speranza, der underviser kronisk syge børn i ballet.

DEN
DANSKE
BALLETPRIS
2023

MASTERCLASS

29. april 2023

Balletskolen i Holstebro
Den Røde Plads 16, 7500 Holstebro

Den Danske Balletpris

30. april 2023

Musikteatret Holstebro
Den Røde Plads 16, 7500 Holstebro

TILMELDINGSFRIST

10. april 2023

BILLETSALG
Back To Top